Sesli Komut Türkçe İngilizce Fransa Almanya

Ankara Kızlık Zarı Muayenesi

İçindekiler

Kızlık Zarı Muayenesi Nedir? 

Kızlık zarı muayenesi, kızlık zarında yırtılma, hasar görme ya da bozulma durumlarında yapılan jinekolojik kontroldür. Bekaret kontrolü olarak da bilinen kızlık zarı muayenesi halk arasında kızlık muayenesi, bakirelik kontrolü gibi adlarla da anılmaktadır. Jinekolojik pozisyonda yapılan muayene esnasında vajina iç dudakları yana açılarak kızlık zarı görülmeye çalışılır. Kızlık zarı bu gibi kontrol dışında ayna ile kişinin kendi kendisine görebileceği bir şekilde görülmesi mümkün olmayabilir. 

Uzman doktor kontrolleri sonrası yapılan incelemede, kızlık zarının bütünlüğü, anatomik yapısı, delik yapısı ve bozulma ya da yırtılma olup olmadığı durumlarının değerlendirilmesi yapılır. Kızlık zarı kıvrımlı ve kalın bir yapıya sahiptir. Genellikle vajinanın çevresinde bulunan deri ile aynı renk tonuna sahip olur. Vajina açıklığında yer alan kızlık zarı yarım ay şeklinde vajina girişini çevreleyen bir yapıdadır. 

Kızlık Zarı Nedir? 

Latince literatürde adı hymen olan kızlık zarı, toplum içerisinde bekaretin temsili simgesi olarak görülmektedir. Genital bölgede vajina girişinde bulunan mukoza dokusunun katlantısı olarak yer alan kızlık zarına çok fazla anlam yüklendiği durumlar görülebilir. Hatta bazı anlarda sosyolojik ve psikolojik olarak etkili olduğu durumlar da gözlenebilmektedir. Kızlık zarının, asıl var olma amacı içerisinde olmamasına rağmen bir kesim kişiler tarafından aile içi baskıya kadar vardırılmasına sebep olarak gösterilmesi, kadınlarda travmatik sonuçları da açığa çıkarabilmektedir. 

 

Kızlık zarının boyutu ve şekli kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Ufak yaşlarda halka şeklinde bir görüntüye sahip olan kızlık zarı, zamanla vajina girişinin alt kısmında kalan tabaka haline gelmektedir. Son aldığı şekli ile yarım ay formuna bürünen kızlık zarı görünüm açısından vajina girişinin biraz gerisinde kalır. Bu sayede anatomik açıdan direkt olarak görülmesi durumu söz konusu olmaz. Nadir olarak görülmekle birlikte kızlık zarının olağandan geniş yapıya sahip olması vajina girişini kapatabilir ve adet görmeye sorun teşkil edebilir.  

Kızlık Zarının Sahip Olduğu İşlevi Nedir? 

Kızlık zarı, kadınlarda üremeye yardımcı olarak görev alan bir unsur olarak görülmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu kendi başına kesin bir işleve sahip olduğu yönünde genel bir yargıya varılamaz. Ancak genel hatları ile kızlık zarı, vajina girişine yabancı cisim ve bakterilerin girişine karşı bariyer görevi gördüğü düşünülür.  

Kızlık Zarı Yırtılması Nedir?  

Vücut içerisinde bulunan pek çok nokta gibi kızlık zarının da esnek bir yapıya sahip olduğu belirtilebilir. Kızlık zarı, zaman içerisinde yüksek baskıya maruz kalmasının sonucu olarak yırtılabilir. Bu durum hafif ağrı ve kanama olarak kendisini belli edebilir. Genel olarak bu şekilde ifade edilse de bazı durumlarda herhangi bir belirti ya da his olmadığı anlar da olabilir. Kızlık zarının yırtılması sonucu vajinada kalan doku parçası da kızlık zarı kalıntısı olarak adlandırılabilir. Kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte kızlık zarının yırtılması sonucu olarak kişilerin karşılaştığı belirtiler şu şekildedir; 

 • Genital bölgede batma hissi 
 • Genital bölgede yanma hissedilmesi 
 • Vajinadan gelen açık renkli kanama görülmesi 
 • Yırtılma ve baskının şiddetine bağlı olarak birkaç gün sızlama görülmesi 

 

yukarıda yer verilen belirtiler hasta izlenimleri sonucu ortaya çıkan durumlardır. Bu durumlar her an kendisini bu şekilde göstermeyebilir. Bazı durumlarda ağrı ya da sızı şiddeti fazla olabileceği gibi herhangi bir belirti de yaşanmayabilir. Bu sonuçlarda kişinin vücut tepkimesi ve elbette bölgeye uygulanan baskının şiddeti belirleyici etken olabilir. Kızlık zarı yırtılması görülen durumların ardından kendi kendine yeniden oluşması söz konusu değildir. Kızlık zarı kişilerin vücut yapısına bağlı olarak gelişim gösteren bir dokudur ve tekrar kendini yenileyebilme gibi bir özelliği bulunmaz. 

Kızlık Zarı Muayenesi Nasıl Yapılır? 

Kızlık zarı muayenesi uzman jinekolog doktorlar tarafından yapılır. Muayene esnasında kişi sırt üstü yatar pozisyondadır. Hastanın bacakları açık bir pozisyona sahip olacak şekilde sırt üstü yatarken vajina iç dudaklarının kenara çekilmesi ile kızlık zarına ulaşılabilir. Bu şekilde gözle muayene yapılması ve inceleme gerçekleştirmek mümkün olur. Bazı kişilerde kızlık zarı olması gerekenden daha fazla içeride yer alabilir. Bu gibi durumlarda hastanın ıkınması ile kızlık zarına ulaşılabilir. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir süre zarfında gerçekleşen kızlık zarı muayenesi esnasında doktor yalnız değerlendirme amaçlı gözlem yapar.  

 

Bölgeye yabancı bir cisim sokulması gibi bir müdahalede bulunulmaz. Bu şekilde yalnız değerlendirme amacı ile gerçekleştirilen muayene esnasında hastada herhangi bir ağrı ya da sızı hissi oluşmaz. Aynı şekilde temas edilmeye gerek duyulmamasına bağlı olarak muayene esnasında kızlık zarı bozulması durumlarının da önüne geçilmektedir. Hasta doktor gizliliği ön planda tutularak gerçekleşen kızlık zarı muayenesi hastanın 18 yaş üstü olması durumunda kendi isteği, 18 yaş altı olması durumunda kendi rızası ve aile onayı ile gerçekleştirilir. Hastanın rızası dışında bu muayenenin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. 

Kızlık Zarı Muayenesi Kimlere Yapılır? 

Kızlık zarı muayenesi, kızlık zarının zarar gördüğünden, bozulduğundan şüphe duyan kadınların isteği ile yapılabilir. Özellikle vajinadan kan gelmesi durumlarında kızlık zarının zarar gördüğü algısı oluşabilir. Bu gibi durumlar kızlık zarı muayenesinin başlıca sebeplerinden biridir. Herhangi bir zarar görme ya da bütünlüğü bozacak doku farklılığının yaşandığının uzaktan tespit edilmesi mümkün olmaz. Bunun için ise kızlık zarı muayenesi tercih edilebilir. Muayene dışında herhangi bir test ya da tahlil ile bir sonuç elde etmek mümkün değildir. 

Kızlık Zarı Nasıl Bozulur? 

Kızlık zarının bozulması için cinsel ilişki yaşanması tek sebep olarak görülebilir. Ancak durum bilinenden biraz daha farklıdır. Kızlık zarının bozulması için farklı nedenler bulunabilir. Bu nedenler arasında en sık karşılaşılanları şu şekildedir; 

 

 • İlk cinsel birliktelik esnasında 
 • İlişki anında sürtünme sonucu 
 • Genital bölgenin çarpma sonucu darbe alması 
 • Üzerine düşülmesi sonucu genital bölgenin zarar görmesi 
 • Bacak kullanılarak yapılan dövüş sporları 
 • Dışarıdan yapılan şiddetli baskı 
 • Vajina girişinde görülen ağır enfeksiyon 
 • Mastürbasyon anında baskı uygulanması 

 

yukarıda yer alan nedenlerin bazıları kızlık zarının bozulması üzerinde etkili olabilir. 

Kızlık Zarı Muayenesi Fiyatları 

Kızlık zarı muayenesi uzman jinekolog tarafından hijyenik ortamda gerçekleştirilir. Kısa sürede yapılmasının yanı sıra temiz ve steril bir ortamda gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu şartların sağlanmasının ardından muayene gerçekleştirilebilir. Kızlık zarı muayenesi fiyatları ise başvurulan klinik ve hastane gibi doktor seçimine bağlı olarak da değişkenlik gösterir. Her doktor ve kliniğin kendi belirlediği fiyat politikası çerçevesinde bir fiyatlandırma hastaya sunulur. Bunu öğrenmek için hastanın doktor ya da klinikle iletişime geçmesi gerekir. 

Kızlık Zarı Bozulmasına Tıbbi Müdahale Mümkün Müdür? 

Kızlık zarı bozulmasının ardından bozulan dokular kendi kendisini onarmaz. Ancak cerrahi açıdan müdahale ile bozulan kızlık zarının yeniden onarılması için kızlık zarı dikme operasyonu gerçekleştirilebilir. Plastik cerrahi ya da kadın doğum uzmanları tarafından gerçekleştirilen kızlık zarı dikme operasyonu ile yırtılmaya müdahale edilebilir. Bunun için alanında tecrübeli doktorlar tarafından ve hastane ortamında işlem yapılması önemli olmaktadır.  

Kızlık zarı dikme işlemi kalıcı ve geçici olarak iki farklı şekilde yapılır. Kalıcı olarak yapılan işlem ömür boyu dayanıklılık gösterir ve üzerinden geçen zaman önemli olmaksızın ilk cinsel ilişki anında yeniden yırtılma görülür. Geçici kızlık zarı dikme işleminde ise bir hafta 10 gün süreye kadar dayanıklılık gösterir. Dolayısıyla bu işlemlerden birisini tercih edecek olanların dayanıklılık gösterdikleri sürelere dikkat etmeleri önemli olmaktadır. 

Kalıcı Kızlık Zarı Dikme Operasyonu Nasıl Yapılır? 

Kızlık zarı dikme işleminde, vajina mukozasından kaldırılan parça yardımı ile yırtılan kızlık zarı yeniden oluşturulabilir. Kalıcı onarım olarak uygulanan kızlık zarı dikme işlemi yaklaşık 20-30 dakikalık süre zarfında gerçekleştirilir. Bu işlemin ardından iyileşme süresi ise yaklaşık olarak 1-2 aylık bir süreci kapsar. Kızlık zarı dikme işleminde, vajina mukozasından kaldırılan parçalar işlem esnasında kenarlara doğru dikilir.  

Üçgen formuna sahip olan bu parçalar yan yana birbirine dikilmesi yolu ile ortada halka oluşacak şekilde bir forma sahip olur. Bu yöntem için kalıcı kızlık zarı dikimi adı verildiği gibi flep tekniği adı da verilebilir. Uzun süre dayanıklılık gösterebilecek özelliklere sahip olan kızlık zarı dikme operasyonu sonrasında ilk cinsel ilişki esnasında kanama görülmektedir. Aynı zamanda bu işlem cinsel ilişki için bir engel teşkil etmez. 

Geçici Kızlık Zarı İşlemi Nasıl Yapılır? 

Geçici kızlık zarı dikme işlemi bir nevi onarım olarak adlandırılabilir. Acil onarım olarak da görülebilen bu uygulama yaklaşık 7-10 gün içerisinde bozulur. Bu işlemde kızlık zarının yakınında yer alan vajina girişi gizli olarak saklanan dikişler yardımı ile daraltılır. Bu işlemin ardından belirtilen süre zarfında ilk cinsel birliktelikte vajina girişine yapılan baskı ile müdahale yapılan kısımda yırtılma olur ve kanama meydana gelir. 

 

 

Hızlı iletişim
İletişim Bilgileri
facebook İnstagram Youtube
Whatsapp